Affiliatemarknadsföring med Adclusive

Affiliatemarknadsföring är en effektiv marknadsföringsstrategi som har fått mycket uppmärksamhet under de senaste åren. Inte minst tack vare att Influencers använder sig av affiliatemarknadsföring. Affiliatemarknadsföring bygger på att en publicist, även kallad affiliate, hjälper till att marknadsföra och genererar försäljning åt en annonsör, och får en provision på den försäljning som genereras.

Framgångsrik affiliatemarknadsföring bygger till stor del på relationer mellan annonsör och affiliates och transparens mellan båda parter.

Som annonsör får man ofta ta del av många fördelar när man använder sig av affiliatemarknadsföring. Den främsta fördelen är att det är en kostnadseffektiv marknadsföringsstrategi, detta eftersom man endast betalar ut provision när en faktisk försäljning sker. Detta innebär att annonsörer kan dra nytta av en större exponering utan att oroa sig för att betala för icke-konverterande trafik. Dessutom kan annonsörer dra nytta av publicistens publik och expertis inom sin nisch för att nå potentiella kunder som de kanske inte hade kunnat nå på egen hand.

Samtidigt ger affiliatemarknadsföring möjlighet för affiliates att tjäna pengar genom att marknadsföra och sälja produkter och tjänster som är relevanta för deras publik. Affiliates kan använda olika marknadsföringskanaler, såsom bloggar, hemsidor, sociala medier och YouTube, för att sprida kunskap om och engagemang för annonsörens produkter eller tjänster. Genom att utveckla starka relationer och arbeta tillsammans framgångsrikt kan både annonsörer och affiliates dra nytta av de möjligheter som affiliatemarknadsföring erbjuder. Adclusive kopplar samman annonsörer med publicister och sköter allt från spårning till rapportering av trafik och utbetalningar. Som annonsör får du en faktura. Vi betalar sedan ut provisionen till respektive affiliate.

Fördelar för annonsörer med affiliatemarknadsföring

Affiliatemarknadsföring ger en rad fördelar för annonsörer, där de viktigaste är ökad försäljning, bättre varumärkeskännedom och kostnadseffektivitet

Ökad försäljning

Affiliatemarknadsföring innebär ökad exponering för dig som annonsör. Ökad exponering kan leda till ökad försäljning. Genom att arbeta med affiliates, eller publicister, kan annonsörer få tillgång till en bredare publik som de kanske inte kan nå med traditionell marknadsföring. Affiliates får provision baserat på de köp som de genererar åt annonsören, vilket innebär att annonsören endast betalar för konverteringar och resultat.

Bättre varumärkeskännedom

En annan fördel med affiliatemarknadsföring är att det kan förbättra varumärkeskännedomen för annonsörer. Genom att samarbeta med relevanta publicister som innehar den publik som är relevant för ditt varumärke så kan du nå personer som du annars inte hade nått. Det kan i sin tur leda till fler köp och långsiktiga kunder.

Kostnadseffektivitet

En av de stora fördelarna med affiliatemarknadsföring är dess kostnadseffektivitet. Som annonsör betalar man för faktiska resultat i form av köp och konverteringar, vilket innebär att marknadsföringsbudgeten kan användas på ett mer effektivt sätt än med traditionella marknadsföringsmetoder. Detta är särskilt fördelaktigt för små och medelstora företag som kanske inte har samma marknadsföringsbudget som större företag.

Sammanfattningsvis kan affiliatemarknadsföring ge flera fördelar för annonsörer i form av ökad försäljning, bättre varumärkeskännedom och kostnadseffektivitet. Genom att samarbeta med publicister och utnyttja deras publik kan annonsörer öka sin räckvidd och påverkan på marknaden.

Affiliatemarknadsföring

Affiliatemarknadsföring innebär att ett företag samarbetar med affiliates (publicister) för att marknadsföra sina produkter eller tjänster, vilket kan leda till ökad försäljning och större synlighet för företaget.

Vad är ett affiliatenätverk?

Ett affiliatenätverk fungerar som en plattform där affiliates kan hitta varumärken och företag att samarbeta med. Efter att ha ansökt och godkänts som en affiliate, får de tillgång till en annonsörs spårningslänkar och marknadsföringsmaterial.

När man samarbetar med en affiliate så ingås ett avtal mellan dig som annonsör och publicisten. Detta avtal beskriver hur parterna ska samarbeta och vilka förmåner affiliates får i form av provision för försäljning.

Hur väljer man rätt affiliates?

För att nå det bästa resultatet av affiliatemarknadsföring så är det viktigt för företag att noggrant välja affiliates som passar deras varumärke och kundgrupp. Affiliates kan ha olika expertisområden och kunskaper inom marknadsföring, vilket kan innebära att deras metoder och kanaler för att nå kunder varierar.

Exempel på affiliates kan vara bloggare, influencers och andra hemsidor som marknadsför företagets produkter eller tjänster genom egna kanaler. Genom att samarbeta med affiliates som är relevanta för varumärket och dess målgrupp kan annonsören säkerställa att marknadsföringsbudgeten når rätt publik och genererar ett önskvärt resultat.

När ett företag samarbetar med affiliates som är kunniga inom området, kan båda parter dra nytta av samarbetet. För företaget innebär det större synlighet, ökad försäljning och potentiellt fler långsiktiga kunder. För affiliates innebär det möjligheten att tjäna pengar genom att marknadsföra något de tror på och som intresserar deras följare.

Sammanfattningsvis

Adclusive är ett affiliatenätverk som kopplar samman annonsörer och publicister. Nätverket spårar samtliga transaktioner som görs genom annonslänkarna som tillhandahålls via nätverket. Du kan i realtid mäta och se resultatet av dina marknadsföringsinsatser via din dashboard.

Som annonsör hos Adclusive betalar du inga fasta avgifter, utan du betalar enbart när du ser resultat.

Adclusive fakturerar dig samtliga transaktioner en gång per månad och betalar sedan ut ersättningen till respektive affiliate.

Lämna en kommentar